Noodverlichting, werking en onderhoud

Automatische test noodverlichting
LEDOLOGY-armaturen met noodverlichting zijn standaard uitgevoerd met 'Autotest'. Deze functie voorziet in diverse automatische periodieke testen van de conditie van batterij, elektronica en lichtbron. Dit verloopt volgens een protocol dat is vastgelegd in de software van de microcontroller. Het protocol voldoet aan de internationale norm IEC62034.

Een armatuur met noodverlichting kent de volgende testen:
1. Test na ingebruikname: zodra het armatuur voor de eerste keer met netspanning is verbonden. De batterijen worden 24 uur lang geladen, waarna een volledige autonomietest plaatsvindt. Daarna worden de batterijen opnieuw 24 uur geladen. Na 48 uur weet u hoe het armatuur ervoor staat.
2. Korte Functie Test: gedurende 5 seconden test het armatuur (na het indrukken en loslaten van de testknop) de conditie van batterij, elektronica en lichtbron.
3. Maandelijkse Functie Test: automatische maandelijkse test van 5 seconden.
4. Jaarlijkse Autonomie Test: automatische, jaarlijkse, volledige autonomietest van 1 uur.

Testknop
Met de testknop op het noodverlichtingsarmatuur kunt u de werking checken op de volgende manieren:
1. Door de testknop ingedrukt te houden, of de spanning op L1 te onderbreken, laat u het armatuur op noodbedrijf branden.
2. Door de testknop weer los te laten, of de spanning op L1 weer te herstellen, voert het armatuur een Korte Functie Test uit van 5 seconden.
3. Door de testknop 2x binnen 5 seconden in en uit te schakelen (of u verbreekt en herstelt tweemaal binnen 5 seconden de spanning op L1) zal het armatuur zich resetten. Alle fouten uit het geheugen van de microcontroller worden gewist. Daarna voert het armatuur automatisch een Korte Functie Test uit van 5 seconden.

Bi-color led-indicator
Dit controlelampje op het noodverlichtingsarmatuur kan branden en waarschuwen als volgt:
1. Groen continu (10 sec. aan, 0,5 sec. uit) = armatuur is stand-by. Alles is in orde.
2. Groen knipperen (1,5 sec. aan, 0,5 sec. uit) = armatuur is bezig met het laden van de batterijen of met de uitvoering van een test.
3. Rood snel knipperen (0,25 sec. aan, 0,25 sec. uit) = er is iets fout in de LED-lichtbron, de temperatuursensor of de elektronica. Stuur het binnenwerk op ter reparatie. Reset het armatuur na het terugplaatsen van het gerepareerde onderdeel. Resetten kan door 2x binnen 5 seconden de testknop in te drukken of 2x binnen 5 seconden de spanning op L1 te onderbreken.
4. Rood langzaam knipperen (0,5 sec. aan, 1,5 sec. uit) = batterij defect of onvoldoende capaciteit. Vervang de batterij conform de handleiding en reset het armatuur door 2x binnen 5 seconden de testknop in te drukken of 2x binnen 5 seconden de spanning op L1 te onderbreken.

Vervanging batterijen
Standaard zijn noodverlchtingsarmaturen met LEDOLOGY uitgevoerd met een NiCd 3,6V/1,6Ah High Temp. batterypack van HBI. In bijzondere uitvoeringen van LEDOLOGY worden andere batterypacks toegepast. Raadpleeg daarom voor alle zekerheid de handleiding en de aanwijzing in het armatuur. Wij adviseren om de batterypacks na 4 jaar preventief te vervangen. Bij vervanging de nieuwe batterypack op de juiste wijze verbinden met de printplaat (zwart / - en rood / +). Batterijen zijn klein-chemisch afval en moeten volgens de hiervoor geldende regels worden afgevoerd.

Garantie
Op al onze offertes, opdrachten aan ons en met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing. Armaturen voorzien van het LEDOLOGY-concept, leveren wij, conform onze Garantiebepalingen, met 5 jaar garantie. Voor batterijen geldt 1 jaar. Een defect armatuur kunt u binnen de garantietermijn naar ons terugsturen met omschrijving van de klacht. Vraag hiertoe vooraf bij ons een RMA-nummer aan. De factuur geldt in voorkomend geval als garantiebewijs en de factuurdatum als ingangsdatum van de garantietermijn.